Informatie van de fabrikant

Rosa dei Venti bier is een handelsmerk dat naar behoren is geregistreerd door Bibere Sas met maatschappelijke zetel te Via Bisenzio 361, Mercatale di Vernio, Prato.

Het bier wordt geproduceerd en verpakt in het laboratorium in Via Fobiana, 3 in Mercatale di Vernio, Prato.

Bibere Sas is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Prato (BTW-nummer REA 156456465) en opereert onder de licentie verleend door UTIF nr. 544698748789478.

Meer officiële informatie is te vinden op de site www.registroimprese.it

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf via e-mail op het daarvoor bestemde adres: [email protected]

De verkoopmanager is Riccardo Pagnini [email protected]

De site www.birrarosadeiventi.it is eigendom van Bibere Sas en beschrijft, in overeenstemming met de huidige wettelijke bepalingen, het privacybeleid, de juridische opmerkingen, het cookiebeleid en de algemene verkoopvoorwaarden.

Door de site te bezoeken, verklaart de consument meerderjarig te zijn en gaat hij ermee akkoord de daarin opgenomen voorwaarden te respecteren.

Voorwerp van dit contract

Dit contract betreft de aankoop en verkoop van gebotteld ambachtelijk bier en accessoires die door de consument worden geselecteerd door producten op de site te selecteren www.birrarosadeiventi.it

De goederen en diensten die te koop worden aangeboden, zijn die beschreven op de pagina's van de site en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen en periodieke updates in overeenstemming met de productievoorwaarden en de beschikbaarheid van de voorraad.

Prijzen en productbeschikbaarheid

Productprijzen staan vermeld op de site en zijn inclusief BTW en transport.

Levering van de goederen

De levering van de goederen vindt plaats binnen de voorwaarden die op de site worden vermeld, op het aangegeven adres en via de door ons gekozen koerier Bibere Sas.

In het bijzonder, om de integriteit van het product te behouden, vindt de levering plaats door middel van speciale verpakkingen die speciaal voor de flessen zijn bedoeld, de zogenaamde "beveiligde doos".

Bibere Sas heeft voor u een koerier geselecteerd die gespecialiseerd is in het bezorgen van glazen flessen en die, om fraude te voorkomen, bij aflevering een identiteitsbewijs zal opvragen.

Bibere Sas zal aan de koerier het telefoonnummer meedelen dat is opgegeven tijdens de registratie op de site op het moment van de bestelling, het telefoonnummer dat zal worden gebruikt in overeenstemming met de privacywetgeving overeenkomstig Wetsbesluit nr. 196/2003. De koerier neemt, alvorens tot levering over te gaan, telefonisch contact op met de ontvanger van de goederen op het bovengenoemde telefoonnummer om de dag en ongeveer het verwachte tijdstip van levering af te spreken.

Er worden geen leveringen op de vloer gedaan.

De koper moet bij ontvangst van de goederen de integriteit ervan en de correspondentie met de geplaatste bestelling verifiëren in aanwezigheid van de persoon die verantwoordelijk is voor de levering.

Indien de verzendverpakking beschadigd is, dient de consument het pakket in ontvangst te nemen en deze schade op de vrachtbrief / transportdocument te vermelden.

Als het pakket intact wordt aangeboden, moet de consument het accepteren en kan hij het ontvangstbewijs ook ondertekenen met de woorden: "Het wordt onder controle aanvaard".

In het geval dat één of meerdere producten beschadigd zijn of niet overeenstemmen met de geplaatste bestelling, kan de koper, alleen indien hij de schade eerder op de vrachtbrief / transportdocument heeft genoteerd, of onder controle heeft aanvaard, binnen 3 (drie) werkdagen na levering moeten per e-mail informeren Bibere Sas op het adres [email protected], tevens het verstrekken van documentatie, waaronder fotografische documentatie, met betrekking tot de schade of foutieve levering, waarvan het bewijs op de consument weegt.

Bibere Sas behoudt zich het recht voor om op kosten van de consument de teruggave van de beschadigde / onjuiste goederen te vragen, die binnen 15 dagen na het verzoek om Bibere Sas, op straffe van verval van het recht op vervanging of restitutie.

Bibere Sas het bestaan van de schade of de foutieve levering heeft geverifieerd, op eigen kosten, uiterlijk 30 dagen vanaf de datum van levering of van het rapport, zal het ook de beschadigde / onjuiste producten vervangen of, indien dit niet mogelijk is, om restitutie van de koper van hun bedrag.

In het geval dat de klant na de derde werkdag contact opneemt met de klantenservice, heeft hij daar recht op Bibere Sas besluiten om een praktijk te openen om de beschadigde / foutieve goederen te vervangen.

Aflevertijd

De levering van de goederen kan 3 tot 5 werkdagen duren, met uitzondering van eilanden of moeilijk te bereiken gebieden, waarvoor langere tijden nodig kunnen zijn.

De opgegeven levertijden zijn niet bindend en kunnen onderhevig zijn aan variaties onafhankelijk van de wil van Bibere Sas

Herroepingsrecht

De klant kan het herroepingsrecht uitoefenen binnen 14 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen.

Dit recht moet worden uitgeoefend door een aangetekende brief met ontvangstbevestiging te sturen naar de zetel van Bibere Sas, stroom in Via Bisenzio, 361 59024 Mercatale di Vernio, Prato.

De mededeling kan binnen dezelfde termijn ook per e-mail op [email protected] of op het faxnummer 0423 64691 worden verwacht, op voorwaarde dat deze binnen de volgende achtenveertig (48) uur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt bevestigd. .

De goederen moeten worden geretourneerd Bibere Sas intact, in ongewijzigde staat en compleet met de originele verpakking, op kosten van de consument, uiterlijk 15 dagen na de kennisgeving van herroeping.

Bibere Sas zal de betaalde sommen opnieuw crediteren binnen een maximum van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de aangetekende brief en in elk geval niet vóór ontvangst van de goederen en na controle van de staat van de goederen onder herroeping.

De kosten en risico's verbonden aan het retourneren van de producten zijn voor rekening van de consument.

Opgemerkt moet worden dat de communautaire wetgeving bepaalt dat het herroepingsrecht alleen kan worden uitgeoefend door natuurlijke personen (consumenten) die handelen voor doeleinden die kunnen worden beschouwd als niet gerelateerd aan hun commerciële activiteit.

Het herroepingsrecht kan daarom niet worden uitgeoefend door rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die verband houden met een commerciële activiteit.

Het herroepingsrecht sluit ook aankopen uit die zijn gedaan door wederverkopers of door personen die op enigerlei wijze aankopen doen voor wederverkoop aan derden.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de levering van goederen op maat of duidelijk gepersonaliseerd of die door hun aard niet kunnen worden geretourneerd of die snel kunnen bederven of vervallen.

Er wordt ook gespecificeerd dat, in het geval van prijsoperaties (de zogenaamde promoties), waarbij de aankoop van een actief wordt gecombineerd met een ander goed dat tegen een belachelijk lage prijs wordt verkocht of zelfs als een geschenk wordt gegeven, het herroepingsrecht legitiem zal worden uitgeoefend met de teruggave van beide gekochte goederen, gezien de beperking van de toegankelijkheid van de goederen in promotie ten opzichte van de eerste.

Betalingsvoorwaarden

Er zijn drie betaalmethoden:

  • Kredietkaart
  • PayPal
  • Voorschot bankoverschrijving

In het geval van een vooruitbetaalde bankoverschrijving vindt de verzending van de bestelling pas plaats bij de daadwerkelijke creditering van de zichtrekening Bibere Sas, die moet plaatsvinden binnen 5 werkdagen vanaf de datum van aanvaarding van de bestelling, waarna de bestelling als automatisch geannuleerd wordt beschouwd.

Het doel van de bankoverschrijving moet de order-ID bevatten, die wordt verstrekt in de orderbevestigingsmail.

De bankgegevens waarop de overschrijvingen moeten worden uitgevoerd, zijn:

Rekeninghouder: Maurizio Gandolfi
Bank: Intesa Sanpaolo SpA
IBAN: IT36K0306938155100000000997

PayPal

In het geval van een aankoop via de PayPal-betaalmethode, wordt de klant aan het einde van de bestelling doorverwezen naar de PayPal-inlogpagina.

Het bedrag met betrekking tot de bestelling wordt van de PayPal-rekening afgeschreven op het moment dat de bestelling wordt opgehaald.

In geval van annulering van de bestelling, zowel door de Klant en in het geval van niet-acceptatie door Bibere Sas, wordt het bedrag teruggestort op de PayPal-rekening van Klant.

In geval van annulering van de transactie, in geen geval Bibere Sas kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door vertraging bij het niet vrijgeven van het door PayPal toegezegde bedrag.

Nooit tijdens het aankoopproces Bibere Sas is in staat de financiële informatie van de Cliënt te kennen.

Aangezien er geen gegevensoverdracht plaatsvindt, is er geen mogelijkheid dat deze gegevens worden onderschept.

Geen computerarchief van Bibere Sas dergelijke gegevens bevat of behoudt.

Voor elke transactie die met de PayPal-rekening wordt gedaan, ontvangt de klant een bevestigingsmail van PayPal.

Kredietkaart

Als het Klant ga door met de aankoop met betaling per creditcard, de referentiebank zal onmiddellijk de geldigheid van de creditcard verifiëren en de daaropvolgende afschrijving van het totale bedrag dat overeenkomt met elk aankoopcontract.

De informatie met betrekking tot de creditcard van de koper wordt via een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de website van de bank die de transactie beheert, verzonden.

Bibere Sas behoudt zich het recht voor om op elk moment te verzoeken Klant aanvullende informatie die nodig is voor de uitvoering van de koopovereenkomst of het verzenden van kopieën van documenten waaruit de eigendom blijkt van de creditcard die is gebruikt voor de voltooiing van de koopovereenkomst.

Bij gebrek aan verzending door de Klant de gevraagde informatie of verdere documentatie, Bibere Sas behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te aanvaarden of, zich terug te trekken uit het voltooide koopcontract in het geval dat het niet verzenden van de gevraagde informatie de uitvoering van de bestelling of het contract niet toelaat, door contextueel gemotiveerde communicatie te geven aan de Klant naar het door hen opgegeven e-mailadres.

Assistentie gewijd aan de online winkel

De winkel is gemaakt om gebieden te bedienen die we niet kunnen bereiken met onze verkoopteams.

We zorgen ervoor dat het product intact op de plaats van bestemming aankomt en dat u het op de best mogelijke manier kunt waarderen.

Om deze reden hebben we, ondanks dat het een kleine structuur is, een persoon die u direct tijdens het hele aankoopproces kan helpen.

Voor vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op het speciale nummer +39393990 18 66 of een e-mail sturen naar [email protected]